دانشگاه های ارزان آمریکا

University of texas at dallas که هزینه تحصیل شما دراین دانشگاه که جزء دانشگاه های کم هزینه در کشور آمریکا است در حدود ۸۵۰۰ $ الی ۱۵۵۰۰$ خواهد شد که هزینه زندگی د رحد متوسط خواهد شد و تعدادی کار پارت تایم در دانشگاه موجود است . شما در این  دانشگاه می توانید از طریق سامانه EZPAY هزینه های تحصیل خود را پرداخت نمایید . این سامانه در راستای مدیریت و پرداخت شهریه های تحصیلی دانشجویان برای تحصیل در دانشگاه های کم هزینه در کشور آمریکا تعبیه و طراحی شده است .

 

 

University of texas at Arlington  که هزینه سالیانه تحصیل شما در این دانشگاه که جزء دانشگاه های کم هزینه در کشور آمریکا است در حدود ۷۵۰۰$ الی ۱۲۵۰۰$ خواهد بود و هزینه زندگی متوسط است و همچنین کارهای پارت تایم در دانشگاه موجود می باشد. این دانشگاه را به عنوان یک نیروگاه تحقیقاتی در حال پیشرفت و توسعه نام نهادند

 

 

 Arizona state university  که جزء دانشگاه های کم هزینه در کشور آمریکا  است دارای هزینه تحصییل در حدود ۸۰۰۰$ الی ۲۱۰۰۰$ خواهد بود شایان ذکر است این دانشگاه بر اساس شایستگی فردی و تحصیلی شما نیز می توانید بورس تحصیلی نیز دریافت نمایید .

 

 

 

University of north Carolina charlotte که جزء دانشگاه های کم هزینه در کشور آمریکا  است دارای هزینه تحصیل در حدود ۵۰۰۰ $ الی ۱۵۵۰۰$ و دارای شرایط مناسب برای دانشجویان این دانشگاه است . در این دانشگاه از بیش از ۸۰کشور دانشجو دارد . این دانشگاه به شما می توتند کمک مالی نیز بدهد البته منوط به شرایط خاص خود می باشدبرای اطلاع از جدیدترین اخبار مهاجرت و تحصیل در شبکه های مجازی پارسه بین الملل ویژن را دنبال کنید


اگر به تحصیل در کشور آمریکا
علاقه مند هستید همین امروز برای بررسی پرونده تحصیلی خود با مشاورین پارسه بین الملل آتیه ویژن تماس بگیرید

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید