ویزای همراه آمریکا

 

بر اساس قوانین کشور آمریکا، ویزای همراه ایالات متحده به کلیه اعضای خانواده همراه اجازه زندگی، کار و تحصیل در این کشور را به صورت موقت می دهد.اما بر اساس همین قانون، همسر یا همسران و کودکان زیر 18 سال صلاحیت اخذ ویزای همراه آمریکا را دارند. اما نحوه و شرایط ویزای همراه آمریکا برای انوع دارندگان ویزای آمریکا متفاوت است و هر کدام نیز انواع و شرایط مختلف خود را دارند.

 

اگر شما ویزای تحصیلی f1  داشته باشید و بخواهید برای همراه اقدام کنید هزینه ی این درخواست 160 دلار بوده و از شرایط آن این است که همراه امکان کار در امریکا را ندارد و شخص متقاضی یا همان دانشجو باید بتواند تمامی مخارج را متقبل شود.

این ویزای همراه به نام ویزای f2  شناخته میشود.

 

شرایط ویزای همراه برای دارندگان ویزای تحصیلی آمریکا

ویزای همراه آمریکا F2 یک ویزای همراه غیرمهاجر می باشد که به اعضای خانواده دارنده ویزای دانشجویی آمریکا (F1 Visa) اعطاء می شود. خود دارندگان ویزای تحصیلی آمریکا مجاز به هم تحصیل و هم کار در ایالات متحده هستند. قانونا همسر یا فرزند زیر 18 سال آنها نیز مجاز هستند که با اخذ ویزای همراه مربوطه (F2 Visa) به آمریکا بیایند. اما باید بدانید که ویزای F2 مستقیما با شرایطی مرتبط است که دارنده ویزای F1 آن شرایط را داراست. اما فرآیند اخذ ویزای همراه F2 آمریکا از قرار ذیل می باشد:


مرحله 1: دریافت فرم I-20 از طریق اطلاع رسانی دارنده ویزای F1 به موسسه SEVP مبنی بر اینکه همراهان نیز قصد درخواست ویزا را دارند

مرحله2: تکمیل تمام و کمال فرم آنلاین DS-16 و تحویل آن به همراه کلیه اطلاعات ضروری

مرحله3: پرداخت هزینه درخواست ویزا که بایستی پرداخت شود تا پروسه رسیدگی استارت بخورد. هزینه درخواست ویزای F2 در حدود $160 (دلار) می باشد

مرحله 4: زمانبندی برنامه مصاحبه که این کار را می توان همزمان با متقاضی F1 و یا به طور جداگانه ای انجام داد.

مرحله 5: گردآوری مدارک لازم برای اخذ ویزای F2 . تحویل مدارک لازم همزمان با انجام مصاحبه صورت می گیرد و شامل پاسپورت، کپی پاسپورت، صفحه تایید DS-160، مدرک تمکن مالی، عکس ویزای آمریکا، دعوت نامه مصاحبه، رسید پرداخت هزینه ویزا، اصل و کپی فرم I-20، کپی فرم I-20 دارنده ویزای F1، کپی ویزای F1، کپی پاسپورت دارنده ویزای F1، سند ازدواج و شناسنامه می باشد.


ویزای بعدی h2  بوده و برای شرایط مهاجرت از طریق ویزای کاری به عنوان همراه به همراه فرد تعلق میگیرد. اخذ این ویزا تحت قوانین مهاجرتی آمریکا امکان انجام کار با این ویزا فقط با درخواست مجوز کار امکان پذیر است.

شرایط ویزای همراه برای دارندگان ویزای کار آمریکا

ویزای H4 برای اعضای خانواده همراه دارنده ویزای کار آمریکا یا H1B Visa صادر می شود. اعضای خانواده مورد اشاره در اینجا نیز شامل همسر و فرزند یا فرزندان زیر 21 سال می باشد که قصد الحاق به دارنده ویزای H1B در آمریکا را دارند. برای این منظور، شما بایستی مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

شرایط ویزای همراه برای دارندگان ویزای کاری آمریکا

 
مرحله1: درخواست آنلاین از طریق تکمیل فرم DS-160. در این مرحله شما باید صفحه بارکد تاییدیه را نگه داشته از آن پرینت گرفته و تا زمان مصاحبه همراه خود داشته باشید


مرحله 2: پرداخت هزینه ویزای H4 که معمولا حدود 190$ (دلار) می باشد


مرحله 3: زمانبندی انجام مصاحبه با سفارت یا کنسولگری ایالات متحده در صورت انجام هماهنگی های لازم، شما تاییدیه مصاحبه دریافت خواهید کرد


مرحله 4: تکمیل بسته مدارک لازم شامل فرم درخواست تکمیلی DS-160، پاسپورت معتبر با حداقل یک صفحه خالی، 2 قطعه عکس ویزای آمریکا، رسید پرداخت ویزا، کپی ویزای دارنده H، کپی فرم I-129، فرم I-797 و درخواست تایید کار (LCA) همسر یا والدین خود، کپی پاسپورت همسر، قراداد کاری همسر، کپی توصیه نامه همسر، کپی پرداخت مالیات همسر، شناسنامه و گواهی ازدواج می باشد.

 

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید