لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور آمریکا 2020:

 

 • A.T. Still University of Health Sciences
  • Albany Medical University
  • Albert Einstein College of Medicine
  • American University
  • Arizona State University
  • Auburn University
  • Augusta University
  • Baylor College of Medicine
  • Baylor University
  • Binghamton University, State University of New York
  • Boston College
  • Boston University
  • Brandeis University
  • Brigham Young University
  • Brown University
  • California Institute of Technology(Caltech)
  • Carnegie Mellon University
  • Case Western Reserve University
  • Colorado State University
  • Columbia University
  • Cornell University
  • Creighton University
  • Dartmouth college
  • Dartmouth University
  • Drexel University
  • Duke University
  • Emory University
  • Florida International University
  • Florida State University
  • George Washington University
  • George Mason University
  • Georgetown University
  • Georgia Institute of Technology
  • Georgia State University
  • Harvard University
  • Hofstra University
  • Howard University
  • Icahn School of Medicine at Mount Sinai
  • Indian University Purdue University at Indianapolis
  • Indiana University Bloomington
  • Iowa State University
  • Johns Hopkins University
  • Kansas State University
  • Kent State University
  • Loma Linda University
  • Louisiana State University
  • Louisiana Tech University
  • Loyola University Chicago
  • Marquette University
  • Massachusetts Institute of Technology(MIT)
  • Mayo Medical University
  • Medical College Wisconsin
  • Medical University of South Carolina
  • Michigan State University
  • Mississippi State University
  • New Jersey Institute of Technology
  • New Mexico Institute of Mining and Technology
  • New Mexico State University
  • New York medical college
  • New York University(NYU)
  • North Carolina State University
  • North Dakota State University
  • Northeastern University
  • Northern Arizona University
  • Northwestern University
  • Nova Southeastern University
  • Oakland University
  • Oklahoma State University
  • Old Dominion University
  • Oregon Health and Science University
  • Oregon State University
  • Pennsylvania State University
  • Portland State University
  • Princeton University
  • Purdue University
  • Purdue University Lafayette
  • Rensselaer Polytechnic Institute
  • Rice University
  • Rochester Institute of Technology
  • Rush University
  • Rutgers University New Brunswick
  • Rutgers, The State University of New Jersey
  • Saint Louis University
  • San Diego State University
  • Stanford University
  • State University of New York Albany
  • State university of New York health sciences center at Brooklyn
  • Stony Brook University, State University of New York
  • Syracuse University
  • Temple University
  • Texas A&M Health Science Center
  • Texas A&M University
  • Texas Technology University
  • The Ohio State University
  • The Rockefeller University
  • The Scripps Research Institute
  • The University of Arizona
  • The University of Connecticut Health Center
  • The University of Tennessee, Knoxville
  • The University of Texas Health Science Center at Houston
  • The University of Texas M.D.Anderson Cancer
  • The University of Texas Medical Branch at Galveston
  • The University Texas Southwestern Medical Center at Dallas
  • Thomas Jefferson University
  • Tufts University
  • Tulane University
  • Uniformed Services University of the Health Sciences-USA
  • University of Alabama
  • University at Albany
  • University of Alabama Birmingham
  • University of Arkansas
  • University of Arkansas for Medical Sciences
  • University at Buffalo SUNY
  • University of California, Davis
  • University of California, Irvine
  • University of California, Los Angeles(UCLA)
  • University of California, Merced
  • University of California, Riverside
  • University of California, San Diego(UCSD)
  • University of California, San Francisco
  • University of California, Santa Barbara
  • University of California, Santa Cruz
  • University of California,Berkeley
  • University of Central florida
  • University of Chicago
  • University of Cincinnati
  • University of Colorado Boulder
  • University of Colorado health Science Center
  • University of Colorado,Denver
  • University of Connecticut
  • University of Dayton
  • University of Delaware
  • University of Denver
  • University of Florida
  • University of Georgia
  • University of Hawai’I at Manoa
  • University of Houston
  • University of Idaho
  • University of Illinois at Chicago
  • University of Illinois at Urbana-Champaign
  • University of Iowa
  • University of Kansas
  • University of Kentucky
  • University of louisiana at lafayette
  • University of Louisiville
  • University of Maryland, Baltimore Country
  • University of Maryland, College Park
  • University of Massachusetts
  • University of Massachusetts Amherst
  • University of Massachusetts Medical School Worcester
  • University of Massachusetts-Boston
  • University of Miami
  • University of Michigan
  • University of Minnesota
  • University of Minnesota Twin Cities
  • University of Mississippi
  • University of Mississippi Medical Center
  • University of Missour, Columbia
  • University of Missouri
  • University of Missouri Kansas City
  • University of Montana
  • University of Nebraska Lincoln
  • University of Nebraska Medical Center
  • University of Nevada-Las Vegas
  • University of New Mexico
  • University of North Carolina at Greensboro
  • University of North Carolina,Chapel Hill
  • University of North Dakota
  • University of Notre Dame
  • University of Oklahoma
  • University of Oklahoma Health Sciences Center
  • University of Oregon
  • University of Pennsylvania
  • University of Pittsburgh
  • University of Rochester
  • University of San Diego
  • University of South Alabama
  • University of South Carolina
  • University of South dakota
  • University of South Florida
  • University of Southern California
  • University of Tennessee Health Science Center
  • University of Texas Arlington
  • University of Texas at Austin
  • University of Texas at EI Paso
  • University of Texas at San Antonio
  • University of Texas- Dallas
  • University of Texas Health Science Centeral San Antonio
  • University of Texas Medical Branch
  • University of The Pacific
  • University of Toledo
  • University of Tulsa
  • University of Utah
  • University of Vermont
  • University of Virginia
  • University of Washington
  • University of Wisconsin Madison
  • University of Wisconsin-Milwaukee
  • Vanderbilt University
  • Virginia Commonwealth University
  • Virginia Polytechnic Institute and State University
  • Wake Forest University
  • Washington State University
  • Washington University in St.Louis
  • Wayne State University
  • West Virginia University
  • Western Washington University
  • Yale University
  • Yeshiva University
برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید