Cost of studying in Canada

هزینه های تحصیل در کانادا

هزینه تحصیل در کانادا و آمریکا بستگی به مقطع تحصیلی، شهر و استان محل تحصیل و همچنین نوع دانشگاه دارد. کانادا و آمریکا دارای دانشگاههای دولتی و خصوصی می باشند، که هزینه تحصیل در دانشگاههای خصوصی معمولا بالاتر می باشد. همچنین هزینه تحصیل در آمریکا عموما بیشتر از کانادا است. هزینه تحصیل در کانادا بستگی به استان محل تحصیل دارد. هزینه تحصیل در استان اونتاریو معمولا بالاتر از سایر استان هاست و هزینه تحصیل در کبک کمتر از استان های دیگر کانادا می باشد.

دوره زبان

هزینه هر ترم چهار ماهه زبان حدود ۴ هزار دلار
دوره کالج: هزینه تحصیل برای هر ترم حدود ۴تا ۶ هزار دلار است
دوره لیسانس: هزینه تحصیل سالیانه به طور میانگین ٨ هزار دلار تا ١٢ هزار دلار میباشد
دوره فوق لیسانس و دکتری: هزینه این مقطع بسته به رشته متفاوت میباشد ولی به صورت میانگین ١٢ هزار تا ١٨ هزار دلار در سال میباشد

 

هزینه زندگی در هنگام تحصیل

هزینه های زندگی به طور متوسط به صورت زیر است.

هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود ٣٠۰ دلار در ماه
هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود ٧۰۰ دلار در ماه
هزینه زندگی بیرون دانشگاه ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه
هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود ١٠٠٠دلار در ماه
سایر هزینه های زندگی (رفت و آمد، لباس و غیره): حدود ۵٠٠ دلار در ماه
سایر هزینه های تحصیل
دانشجویان علاوه بر پرداخت هزینه های تحصیل که شهریه می باشد دارای هزینه های دیگری نیز می باشند که بعضی از آنها فقط

یک بار در سال پرداخت می گردد و برخی دیگر فقط در هنگام ثبت نام پرداخت خواهد شد. مهمترین این هزینه ها به صورت زیر

می باشند.

هزینه های لوازم تحصیلی حدود پانصد تا هزار دلار در سال که بستگی به رشته تحصیلی دارد
هزینه بیمه حدود۶۰۶دلار در سال

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید