چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کانادا

مطالعه مقاله آموزشی درباره چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کانادا از بلاگ مهاجرت پارسه بین الملل

1.اصل و اسکن پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام اسکن  کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛

2.یک قطعه عکس جدید 4 x 6 رنگی با زمینه ی سفید؛

3.ترجمه ی شناسنامه؛

4.ترجمه کارت ملی؛

5.ترجمه کارت پایان خدمت آقایان

6.ترجمه نامه عدم سوء پیشینه؛

7.اصل پذیرش تحصیلی؛

8.ترجمه ی آخرین مدرک تحصیلی و ترجمه ی ریزنمرات آخرین مقطع تحصیلی؛

9.اسکن از مقالات چاپ شده و یا اختراعات به ثبت رسیده؛

10.ارائه ی مدرک زبان معتبر، در صورت لزوم؛

11.رزومه ی کامل و عکسدار با ذکر تمامی تاریخها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن؛

12.Study Plan؛

13.نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل (در صورت دریافت بورسیه) و یا رسید ودیعه پرداختی به دانشگاه در صورت امکان؛

14.مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه ی حساب که نشاندهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده ی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل،و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است(؛

15.مدارک شغلی، شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه،نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی(، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی؛

16.ترجمه ی اسناد ملکی؛

17.حامی مالی برای کسانی که توانایی ارائه ی مدارک فوق را ندارند. در این موارد یکی از اقوام درجه ی یک متقاضی )پدر، مادر، و/یا همسر( باید ترجمه ی اسناد ملکی، ترجمه ی مدارک کاری، نامه ی تمکن بانک، و ریزپرینت 4 ماه آخر بانک خود را به لاتین جهت حمایت مالی متقاضی ارائه دهد؛

18.تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛

19.رضایتنامه ی محضری پدر و مادر مبنی بر خروج فرزندشان از کشور و پوشش مالی هزینه های وی هنگام تحصیل و اقامت در کشور کانادا؛ (برای متقاضیان زیر 18 سال)

20.مشخص نمودن محل سکونت در کانادا )خوابگاه، اجاره ی منزل، یا اسکان در منزل اقوام(. همچنین، در صورت داشتن قیم، پر کردن فرم Custodianship الزامیست. (برای متقاضیان زیر 18 سال)

آخرین مقالات

آخرین اخبار
اشتراک مطلب با دوستان:
برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید