چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی آمریکا

مطالعه مقاله آموزشی درباره چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی آمریکا از بلاگ مهاجرت پارسه بین الملل

1.اصل و اسکن پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام اسکن  کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛

2.یک قطعه عکس جدید 4 x 6 رنگی با زمینه ی سفید؛

3.ترجمه ی شناسنامه؛

4.ترجمه کارت ملی؛

5.ترجمه کارت پایان خدمت آقایان

6. اصل پذیرش تحصیلی؛

7.ترجمه ی آخرین مدرک تحصیلی و ترجمه ی ریزنمرات آخرین مقطع تحصیلی؛

8. اسکن از مقالات چاپ شده و یا اختراعات به ثبت رسیده؛

9. ارائه ی مدرک زبان معتبر، در صورت لزوم؛

10.رزومه ی کامل و عکسدار با ذکر تمامی تاریخها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن؛

11. Research Plan؛

12. نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل (در صورت دریافت بورسیه) و یا رسید ودیعه پرداختی به دانشگاه در صورت امکان؛

13.مدارک شغلی، شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه،نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی(، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی؛

14.ترجمه ی اسناد ملکی؛

15. حامی مالی برای کسانی که توانایی ارائه ی مدارک فوق را ندارند. در این موارد یکی از اقوام درجه ی یک متقاضی )پدر، مادر، و/یا همسر( باید ترجمه ی اسناد ملکی، ترجمه ی مدارک کاری، نامه ی تمکن بانک، و ریزپرینت 4 ماه آخر بانک خود را به لاتین جهت حمایت مالی متقاضی ارائه دهد؛

16.تکمیل فرم DS 160 برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛

 

*** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.

آخرین مقالات

آخرین اخبار
برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید