خلاصه مقررات مربوط به مسافرت دارندگان گرین کارت به خارج از آمریکا

مطالعه مقاله آموزشی درباره خلاصه مقررات مربوط به مسافرت دارندگان گرین کارت به خارج از آمریکا از بلاگ مهاجرت پارسه بین الملل

  • اقامت بیش از یک سال در خارج از آمریکا باعث می شود زمان اقامت در آمریکا تا پیش از خروج قابل محاسبه برای درخواست شهروندی نباشد. هیچ گونه عذر و دلیلی نیز در این رابطه قابل پذیرش نیست.
  • اقامت بیش از ۶ ماه خارج از آمریکا (اما کمتر از یک سال) هم تاثیر مشابهی دارد با این تفاوت که در این حالت می توانید با ارائه مدارک و دلایل کافی اثبات کنید که قصد ترک اقامت و وابستگی به آمریکا را نداشته اید. اگر نتوانید مدارک لازم برای اثبات این موضوع را تهیه کنید، تنها پس از گذشت ۴ سال و ۶ ماه از تاریخ بازگشت از این سفر می توانید برای دریافت شهروندی اقدام کنید.
  • اقامت طولانی کمتر از ۶ ماه به نحوی که مجموع زمان حضور در آمریکا کمتر از زمان سپری شده در خارج باشد هم ممکن است مشکل ساز باشد.
  • گرفتن Reentry permit هیچ تاثیری بر حفظ سوابق اقامت شما به منظور تکمیل ۵ سال اقامت لازم برای درخواست شهروندی ندارد و اگر با Reentry permit هم بیش از یک سال خارج از آمریکا بمانید سوابق اقامت شما قابل محاسبه برای دریافت شهروندی نیست.
  • اگر سوابق اقامت خود در آمریکا را به دلیل اقامت بیش از یک سال خارج از کشور از دست داده اید، ممکن است با لحاظ شرایطی بتوانید با استفاده از قانون مشهور به یکسال و یک روز ۳۶۴ روز از مدت از دست رفته را بازیابی کنید.
  • مجموع زمان اقامت شما در آمریکا ظرف ۵ سال منتهی به تاریخ ارسال درخواست شهروندی شما باید ۳۰ ماه باشد و تاریخ صدور گرین کارت لزوما مبدا محاسبه این ۳۰ ماه نیست‌.
اشتراک مطلب با دوستان:
برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید