مطالعه مقاله آموزشی درباره افزایش پنجاه درصدی پروسسینگ فی مهاجرت کانادا از بلاگ مهاجرت پارسه بین الملل

پروسسینگ فی مهاجرت به کانادا پنجاه درصد افزایش میابد

دولت کانادا از روز 30 آوریل 2020 برابر 11 اردیبهشت 1399 تغییرات زیر را در پروسسینگ فی Processing Fee بسیاری از روش های مهاجرت اعمال خواهد کرد. افزایش پروسسینگ فی به صورت ناگهانی و برابر 50 درصد مبالغ حاضر و به شرح زیر خواهد بود.

 

متقاضی اصلی گروه های بیزینسی فدرال شامل خوداشتغالی فدرال و استارتاپ ویزا افزایش از 1050 دلار کانادا به 1575 دلار کانادا

متقاضی اصلی گروه های بیزینسی کبک (پروسسینگ فی مربوط به دولت فدرال) شامل سرمایه گذاری، کارآفرینی و خوداشتغالی کبک افزایش از 1050 دلار کانادا به 1575 دلار کانادا

متقاضی اصلی گروهای اقتصادی عادی فدرال نظیر اکسپرس اینتری افزایش از 550 دلار کانادا به 825 دلار کانادا (بجز گروه های آزمایشی Caregivers)

همسر متقاضی کلیه گروه های فوق افزایش از 550 دلار کانادا به 825 دلار کانادا

فرزندان وابسته متقاضیان کلیه گروه های فوق افزایش از 150 دلار کانادا به 225 دلار کانادا برای هر فرزند

همچنین مبلغ لندینگ فی Right of Permanent Residence Fee با دو درصد افزایش از 490 دلار کانادا به 500 دلار کانادا افزایش می یابد.

 

لازم به ذکر است که از این پس هر دو سال یک بار با توجه به متوسط تورم دو سالانه، دولت کانادا پروسسینگ فی ها را افزایش خواهد داد. همچنین تغییرات فوق شامل سایر روش های مهاجرت نظیر اسپانسری همسران و والدین و روش های موقتی نظیر ویزای توریستی، ویزای کار و ویزای تحصیلی نمی شود.

آخرین مقالات

آخرین اخبار
برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید