شرایط زبان

فهرست اطلاعات درباره شرایط زبان

شرایط زبان در دانشگاه های کانادا و آمریکا

حداقل نمره زبان برای پذیرش در دانشگاههای آمریکا و کانادا 

CANADA

 

USA

لیسانس

Bachelor

 

GMAT

GRE

TOEFL

IELTS

SAT

GMAT

GRE

TOEFL

IELTS

 

——–

 

——–

۷۰ الی ۸۵

۵٫۵ الی ۷٫۰ آکادمیک 

در بیشتر دانشگاهها الزامی است

 

——

 

——–

۷۵ الی ۸۰

۵٫۵ الی ۷٫۰ آکادمیک 

فوق لیسانس

MASTER

و دکترا

PHD

<550برای رشته های مدیریت

۱۰۰۰برای برخی از رشته ها

۸۵ الی ۱۰۰

۶٫۵ الی ۷٫۰ آکادمیک 

 

>550برای رشته های مدیریت

>290برای کلیه رشته ها به غیر از مدیریت الزامی است

 ۸۰ الی ۱۰۰

 ۶٫۵ الی ۷٫۰ آکادمیک 

مطالعه مطالب مرتبط:
جدیدترین مقالات و اخبار
برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید