درآمد سالیانه در آمریکا

 

موقعیت شغلی در آمریکا

 

میانگین درآمد سالیانه در آمریکا (مردان)

 

میانگین درآمد سالیانه در آمریکا (زنان)

 

مقطع دکترا

 

122.198 $

 

120.547 $

 

مقطع فوق لیسانس

 

98.683 $

 

95.237 $

 

مقطع لیسانس

 

80.176 $

 

78.652 $

 

مقطع فوق دیپلم

 

63.514 $

 

60.234 $

 

مقطع دیپلم

 

56.151 $

 

52.369 $

 

زیر دیپلم

 

65.622 $

 

50.867 $

 

مدیر

 

85.000 $

 

82.000 $

 

نماینده فروش

 

44.000 $

 

44.000 $

 

مدیر پروژه

 

115.000 $

 

84.500 $

 

کارگردان

 

200.000 $

 

200.000 $

 

مدیر کل

 

212.000 $

 

205.000 $

 

معلم زبان

 

62.000 $

 

62.000 $

 

رئیس اداره بازیابی

 

215.000 $

 

210.000 $

 

مشاور بیمه

 

77.000 $

 

80.000 $

 

مدیر فروش

 

175.000 $

 

160.000 $

 

رستوران دار

 

72.000 $

 

65.000 $

 

معاون کلانتر

 

80.000 $

 

70.000 $

 

استاد

 

150.000 $

 

140.000 $

 

قاضی

 

180.000 $

 

180.000 $

 

کارمند بانک

 

130.000 $

 

115.000 $

 

متخصص امنیتی

 

100.000 $

 

80.000 $

 

آتش نشان

 

107.000 $

 

100.000 $

 

مدیر کل پزشکی

 

150.000 $

 

150.000 $

 

باریستا

 

21.000 $

 

25.000 $

 

مربی

 

45.252 $

 

40.000 $

 

پزشک داخلی

 

190.000 $

 

185.000 $

 

مسئول وام

 

300.000 $

 

280.000 $

 

بازاریاب

 

130.000 $

 

145.000 $

 

نویسنده

 

37.500 $

 

37.500 $

 

معلم

 

55.000 $

 

55.000 $

 

کنترل کننده کیفیت

 

50.000 $

 

45.000 $

 

تهیه کننده

 

60.000 $

 

60.000 $

 

اشتراک مطلب با دوستان:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید