10 رشته ی پرطرفدار در کشور آمریکا

لیست رشته های پیش رو با توجه به تحقیقات انجام شده از نظر فرصت های شغلی بهتر در آینده، دستمزدهای بالاتر برای فارغ التحصیلان این رشته ها و همچنین محبوبیت آنها در بین دانشجویان فراهم شده است.

تحصیل در این رشته ها به معنی تضمین شرایط شغلی آینده اتان و

یا دستمزدهای نجومی نیست بلکه با تحصیل در این رشته ها قادر خواهید بود مهارتهایی را در خود پرورش دهید که بتوانید فرصت های شغلی بیشتری را بدست آورید.۱-علوم کامپیوتر

۲-علوم ارتباطات

۳-علوم سیاسی

۴-تجارت بازرگانی

۵-اقتصاد

۶-زبان و ادبیات انگلیسی

۷-روانشناسی

۸-پرستاری

۹-مهندسی شیمی

۱۰-زیست شناسی

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید