لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم کشور کانادا در سال 2020

در ابتدا باید توضیح دهیم که وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران لیستی از دانشگاه های مورد تایید خودرا هرساله ارائه میکند به این معنی که مدارک اخذ شده از دانشگاه های ذکر شده در این لیست مورد تایید این سازمان بوده و پس از اتمام تحصیلات دانشجو در این دانشگاه ها مدرک اخذ شده برای کشور ایران و سازمان وزارت علوم ارزش بررسی و تطبیق دارد.

لیست این دانشگاه ها برای کشور کانادا در سال 2020 به شرح زیر است :

گروه الف (ممتاز)

Dalhousie University1-

HEC Montreal2-

Laval University3-

McGill University4-

McMaster University5-

Memorial University of Newfoundland6-

Polytechnique Montreal7-

Queen’s University8-

Simon Fraser University9-

University of Montreal10-

University of Alberta11-

University of British Columbia12-

University of Calgary13-

University of Guelph14-      

University of Manitoba15-  

University of Ottawa16-

University of Saskatchewan17-

University of Toronto18-

University of Victoria 19-

University of Waterloo20-

University of Western Ontario (Western University)21-

University of Windsor22-

York University23-

گروه ب (خوب)

Brock University24-  صرفا در رشته تربیت بدنی

Carleton University25-

Concordia University26-     

Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec27-

Lakehead University28-

National Institute Scientific Research, University of Quebec29-

National School of Public Administration, University of Quebec30-

Ryerson University31-

Université du Québec à Montréal32-

Université du Québec à Québec 33-

  University of New Brunswick34-صرفا در رشته های کشاورزی و جنگلداری

University of Northern British Colombia35-

University of Ontario Institute of Technology36-

University of Regina37-

University of Sherbrooke38-

گروه ج (متوسط)

Acadia University39-

Bishop’s University40-

Brandon University41-

Cape Breton University (CBU)42-

                Fairleigh Dickinson University   43-                     

 Laurentian University44-

Mount Allison University45-

Mount Royal University46-

Mount Saint Vincent University47-

Nipissing University48-

 Saint Mary’s University49-

Saint Paul University50-

St. Francis Xavier University51-

The King’s University52-

The University of Lethbridge53-

The University of Winnipeg54-

Thompson Rivers University55-

Trent University56-

Trinity Western  University57-

Universite de Moncton58-

Université du Québec à Chicotimi59-

Université Sainte – Anne60-

University of Prince Edward Island61-

 University of Quebec at Rimouski62-

University of Quebec at Trois – Rivieres63-

University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue64-

University of Quebec, Outaoais65-

Vancouver Island University66-

Wilfrid  Laurier University -67

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید