لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در سال 2020 کشور کانادا

وزارت بهداشت ایران هرساله لیستی از دانشگاه های مورد تایید خود ارائه میکند.این لیست بدین معناست که مدرک اخذ شده توسط دانشجو تنها در دانشگاه های ذکر شده ( رشته های زیرمجموعه پزشکی و پیراپزشکی )برای این سازمان ارزش بررسی و ارزیابی را دارند. بنابراین اگر قصد دارید پس از تحصیل به کشور خود بازگردید و مشغول به کار در رشته های پزشکی و پیراپزشکی شوید حتما به لیست زیر دقت کنید.

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید