کار دانشجویی در کانادا

هر ساله بالغ بر ۱۳۰۰۰۰ دانشجو از سراسر جهان برای تحصیل وارد کانادا می شوند. جهت تحصیل در دانشگاه های کانادا متقاضی ابتدا باید برای مجوز تحصیل اقدام کند.

مجوز تحصیل سندی است که از سوی اداره مهاجرت کانادا صادر شده و بنابر آن دانشجو می تواند در مدت محدود و معمولا در دانشگاه مشخص تحصیل و در کانادا اقامت داشته باشد.

اداره مهاجرت کانادا معمولا پس از دریافت پذیرش دانشگاه و احراز توانایی دانشجو جهت تامین هزینه های زندگی و شهریه دانشگاه مجوز تحصیل را صادر می کند.

اجازه تحصیل در شرایط زیر نیاز نمی باشد:

برای تحصیل در دوره ای که مدت آن کمتر از شش ماه باشد .
(کودکانی که والدین آنها در کانادا وضعیت قانونی دارند ( نه وضعیت توریستی
خانواده یا اعضای نماینده خارجی در کانادا
ویزای اقامت موقت (TRV) برای افرادی که برای ورود به کانادا نیاز به تهیه ویزای توریستی دارند، لازم است.

کار در کانادا در حین تحصیل

اداره مهاجرت کانادا به دانشجویان خارجی اجازه کار در کانادا با شرایط محدود می دهد دانشجوی خارجی باید

توانایی پرداخت هزینه های زندگی و تحصیل خود را در حین تحصیل داشته باشد اما در برخی موارد نیز می تواند

کار کند.

کار در دانشگاه بدون اجازه کار
خارج از دانشگاه با اجازه کار
در برنامه های کاری پس از فارغ التحصیلی به مدت یک یا دو سال با توجه به رشته تحصیلی و با اجازه کار

سایت های مهم کاریابی در کانادا:

http://www.eluta.ca/

http://regionalhelpwanted.com/saskatoon-jobs?SN=175

http://working.canada.com/

http://www.saskjobs.ca/

www.workopolis.ca

www.monster.ca

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید