خوابگاه دانشجویی در کانادا

مرحله نخست در تطبیق با محیط جدید پیدا کردن مکانی برای اقامت موقت است. بهترین حالت این است که کسی از اقوام، دوستان و آشنایان برای استقبال شما به فرودگاه آمده باشد و شما را برای چند روزی کمک نماید. چنانچه کسی را نمی شناسید میتوانید در مراکز اقامتی مانند هتل ها، متل ها، اتاق های اقامت موقت سکنی گزینید. توصیه میشود که حتی الامکان در هتل ها و بخصوص هتل های اطراف فرودگاه اطاق نگیرید زیرا هزینه بالایی دارند و همینطور به دلیل آنکه شما وسیله نقلیه ندارید هزینه زیادی را جهت کارهای دولتی روزهای اول خواهید پرداخت. گرفتن هتل های ارزان تر،‌ مهمانخانه ها در مراکز شهر پیشنهاد میشود. پس از ورود میتوانید جهت اقامت موقت از هم اطاقی هم استفاده کنید. گرفتن هم اطاقی در کانادا بخصوص در میان جوانان، دانشجویان، و مجرد ها بسیار مرسوم میباشد. جهت پیدا کردن هم اطاقی روزنامه های شهری و یا ایرانی محل اقامت خود را مطالعه کنید. هم چنین در بیشتر دانشگاه ها بر روی دیوارهای مخصوص دانشجویان جهت گرفتن هم اطاقی آگهی می چسبانند. بسیاری از نشریات ایرانی آگهی های شخصی شمار ا نیز به صورت رایگان چاپ میکنند. 

* هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود سیصد دلار در ماه 

*هزینه خوابگاه دانشجویی ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود هفتصد دلار در ماه 

*هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک اطاق با سرویس مشترک): حدود چهارصد تا پانصد دلار در ماه

 * هزینه زندگی بیرون دانشگاه و یا کالج ( یک واحد کامل یک خوابه): حدود نهصد تا هزار دلار در ماه 

* هزینه زندگی در پانسیون (همرا با غذا): حدود هفتصد دلار در ماه

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید