کارت های اعتباری کشور کانادا

معروفترین کارتهای اعتباری موجود در کانادا Visa، Master Card و American Express می باشند. کارتهای Master Card و Visa به وسیله بانکها و موسسات اعتباری مختلف ارائه میشوند. برای مثال بزرگترین بانک کانادا Royal Bank کارت Visa و بانک CIBC کارت Master Card ارائه می کنند. کارت American Express نیز توسط بانکی به نام AMEX ارائه می شود. علاوه بر بانکها اغلب فروشگاههای زنجیره ای کانادا نیز کارت اعتباری صادر می کنند. از جمله فروشگاههایی که این کار را انجام می دهند می شود به Canadian Tire و Wal Mart و HBC( شرکت صاحب The Bay و( Zellers اشاره کرد. کردیت کارت صادره توسط برخی از این فروشگاهها همان Master Card یا Visa است و تفاوت چندانی با کارتی که از بانک دریافت می کنید ندارد. برای مثال Canadian Tire کارت اعتباری Master Card ارائه می کند. بعضی از کارتهای اعتباری فروشگاهها هم مختص خود آن فروشگاه است برای مثال کارت اعتباری Future Shop. بیشتر این فروشگاهها از هر دو نوع کارت صادر می کنند مثل Sears. و HBC. اکثر فروشگاههای معتبر و رستوران ها و پمپ بنزین ها و امثال آن کارتهای Master Card و Visa و حتی American Express را قبول می کنند. مکانیزم کار بسیار ساده است. به نظر میرسد استفاده کنندگان مستر کارت در کانادا بیشتر هستند، هرچند بیزنس‌های کوچک به خاطر هزینه زیاد کردیت کارت کمپانیها فقط دبیت کارت را قبول میکنند(مانند کانونینس استورها)، مستر کارتها با شماره ۵، ویزا کارتها با شماره ۴، و آمریکن اکسپرس با شماره ۳ شروع میشوند.

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید