موبایل در ایالات متحده آمریکا

 

تلفن همراه در امریکا  یا سیم کارت درآمریکا یکی از اولین وسایل ضروری مورد نیاز دانشجویان اعزامی به آمریکا  می باشد برای خرید موبایل اگر بخواهید گوشی را از شرکت آمریکایی تلفن همراه بگیرید بایستی حتما قرارداد یک ساله یا دو ساله با آبونمان مشخص با شرکت آمریکایی  موبایل عقد نمایید ولی اگر گوشی را شرکت تلفن در آمریکا نخواهید می توانید قرارداد به صورت اعتباری با شرکت تلفن یا موبایل درآمریکا داشته باشید.

شرکت های آمریکایی تلفن همراه یا موبایل در صورت عقد قرارداد یک ساله یا دو ساله معمولا گوشی را خیلی ارزان یا رایگان به شما خواهد داد ولی در صورت فسخ قرارداد از طرف شما خسارت آبونمان شرکت در آمریکا  از شما اخذ خواهد شد .

قرارداد در ایالات متحده امریکا :

شرکت های تلفن آمریکا قرارداد های مفصلی دارند حتما دانشجویان اعزامی به آمریکا تمام بندهای قرارداد را به صورت بند به بند مطالعه نموده و سپس نسبت به خرید سیم کارت آمریکایی اقدام نمائید.

کردیت : اگر در امریکا حساب اعتباری ،  نداشته باشید بایستی برای خرید تلفن همراه و شارﮊ Deposit بدهید.

شرکت های آمریکایی تلفن همراه معتبر عبارتند از:

TMobile , At&T mobile , Verizon , Sprint

 

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید