تاریخچه ی کانادا

کانادا کشوری در شمال قاره آمریکای شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادی از خاک آن به دلیل سرمای هوا و

نزدیکی به قطب شمال، خالی از سکنه‌است. ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیای کبیر،دولت محوری فدرال، دو

مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و  فرماندار کل که به عنوان نماینده ملکه الیزابت  (یا به طور کلی پادشاه) ایفای نقش می‌کند،

تشکیل شده‌است. رأی دهندگانکانادا و شهروندان نیز در قاعده این هرم قرار می‌گیرند.

پادشاه کشور کانادا ملکه الیزابت دوم است که قانون به امضا و به نام او رسمیتو ضمانت اجرایی می‌یابد. این کشور با

دارابودن۱۰استان و ۳ ناحیه توسط دولت‌های مستقل از هم اداره می‌شود،که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و

کانادای متحد را پدید آورده‌اند .

این کشور از غرب و شرق به اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و از شمال به اقیانوس منجمدشمالی و قاره شمالگان محدود می‌شود

و ازجنوب وشمال غرب باایالات متحده آمریکا همسایه‌است. هرچند کانادا پس از روسیه بزرگ‌ترین کشور جهاناست، اماجمعیت آن تنها

حدود یک پنجم جمعیت روسیه است.

 نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت این کشور تا فاصله ۲۰۰ کیلومتری مرز آمریکا زندگی می‌کنند. نزدیکی جغرافیایی این کشور، به آمریکا

سبب شده تا روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد، به گونه‌ای که آمریکا و کانادابزرگترین رابطه اقتصادی را در جهان

دارند و حجم معاملات این دو کشور با هم از معاملات هر دو کشور دیگری درجهان بیشتر است. با این حال این رابطه اقتصادی قوی،

مضراتی هم برای کانادا در پی داشته‌است.

آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه‌های آمریکایی در نزدیکی مرز دو کشور یکی از این مضرات است. کانادا منابع طبیعی فراوانی دارد.

آب و هوای آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی است. البته آب و هوا، در بخش جنوب غربی،  جایی که شهر ونکوور در آن قرار دارد،

معتدل است.

آبشار نیاگارا، عریض‌ترین آبشار جهان هم در این پایتخت کاناداشهر اتاوا است، محلی که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل

قرار دارد.

 کانادا به زبان فارسی معنی ندارد.

پرچم کانادا

پرچم برگ افرانیز خوانده می‌شود، پرچمی قرمزپررنگ است که وسط آن یک مربع سفیداست و درون این مربع یک برگ افرای قرمز

قراردارد. این پرچم درسال ۱۹۶۵ جایگزین پرچم اتحادیهو پرچم ملی رسمی کانادا شد. رنگ اصلی پرچم کانادا از سال ۱۸۹۰ قرمز

شد.

پرچم‌های مختلفی از جمله پرچم مقامات کانادایی، نهادهای دولتی، و نیروهای نظامی از این پرچم الگوبرداری کرده‌اند.

بسیاری از این پرچم‌ها حاوی برگ افرا هستند. پرچم اتحادیهٔ سلطنتی نیز ازاین پرچم الگوبرداری کرده و نمادی از عضویت در

سازمان ملل ووفاداری به تاج و تخت است. پرچم‌های بسیاری ازمکان‌های مهم از جمله پرچم‌های استانی بریتانیا، کلمبیا، انتاریو، و

مانیتوبااز پرچم کانادا برگرفته شده‌اند.

اشتراک مطلب با دوستان:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید