گواهینامه رانندگی در آمریکا

گواهینامه در امریکا یکی از مدارکی است که در بدو ورود به آمریکا لازم است دانشجویان اخذ نمایند.

کارت شناسایی در آمریکا ID Card In USA

گواهینامه رانندگی در ایالات متحده آمریکا می تواند کاملا نقش کارت شناسایی معتبر را برای شما ایفا نماید و اکثر شهروندان آمریکایی

گواهینامه رانندگی آمریکا را بعنوان کارت شناسایی در مراکز آمریکایی مورد استفاده قرار می دهند.

دانشجویان ایرانی در آمریکا می توانند با گواهینامه بین المللی از یک ماه تا ۳ ماه در ایالات مختلف امریکا بسته به قوانین ایالتی آمریکا

رانندگی نمایند بنابراین عملا برای دانشجویان تازه وارد به آمریکا گواهینامه بین المللی خیلی کارایی ندارد.

در آمریکا امتحان آئین نامه رانندگی به Written معروف می باشد. برای این امتحان بایستی ثبت نام نمود و

امتحان آن مثل امتحان آیین نامه ایران می باشد.

امتحان آئین نامه در آمریکا به زبان فارسی

در بعضی ایالت ها مثل ایالت کالیفرنیا امکان انجام امتحان آئین نامه به فارسی نیز وجود دارد.

مدارک مورد نیاز گواهینامه در آمریکا:

داشتن ویزای دانشجویی آمریکا ٬ پاسپورت و داشتن نوبت از مرکز Social Security Number-SSN برای امتحان لازم است.

 

امتحان شهری در آمریکا:

قبولی امتحان آئین نامه امریکا٬ داشتن نوبت قبلی ٬ همراه بردن خودرو جهت امتحان ٬ پاسپورت یا ویزای معتبر آمریکا از مدارک مورد

نیاز می باشد.

 

انواع گواهینامه رانندگی در آمریکا:

در آمریکا بعد از گذراندن امتحان رانندگی شهری گواهینامه آمریکایی از نوع کلاس C را دریافت می نمایید که می توانید با آن در همه جا

بدون محدودیت رانندگی نمائید.

 

اعتبار گواهینامه آمریکایی C:

در آمریکا این گواهینامه ۵ سال اعتبار دارد.

 

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید