فرهنگ کانادا

تاریخچه فرهنگ کانادا، به شدت تحت تأ ثیر فرهنگ انگلیس، فرانسه وایرلندواسکاتلند ورسوم وفرهنگ قدیمی بومیان این کشور است. از آنجا که از مدتهاقبل رفت وآمدهای بسیاری بین این کشور و ایالات متحده به خاطر هم جواری درکشور صور ت می‌گرفت، به میزان زیادی نیز تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی است. اگر نگوییم قطعا، اما رسانه‌های مختلف این کشور در کانادا از محبوبیت ویژه‌ای برخوردارند که متقابلاخیلی از محصولات فرهنگی این کشوروتفریحی وسرگرمی این کشور در آمریکا ودر سطح جهانی،محبوبیت دارند . بسیاری ازمحصولات فرهنگی این کشور، اکنون در راه ورود به بازار کشورهای آمریکای شمالی و در کل بازارجهانی است. کانادا ایجاد و حفظ تنوع فرهنگ خود را تا حدی مدیون برنامه‌های دولت فدرال، قوانین و مؤسساتی مثل شرکت برون مرزی کانادا (CBC )، دفتر انجمن ملی فیلم کانادا (NFB )وانجمن‌های رادیووتلویزیون ومخابرات (CRTC ) است.

ادیان و مذاهب در کانادا

از آنجایی که کانادا کشوری با قومیتهای گوناگون ووسعت جغرافیای زیادی است،تنوع واختلافات فرهنگی از استان به استان

ومنطقه بهمنطقه متفاوت است.

فرهنگ آمریکا، همچنین تحت تأثیر فرهنگهای مختلف مهاجران ازسرتاسر جهان،قرارگرفته‌است.

خیلی از ارزشهای فرهنگی کانادایی‌ها، به خاطر چند فرهنگه بودن این کشور، از فر هنگهای مختلفی به ارث رسیده‌است. حق

میراث چند فرهنگی، درقانون اساسی این کشور، بخش ۲۷، منشورکانادا مربوط به حقوق انسانی وازادی، محفوظ است.

در این کشور تنوع گوناگونی از مذاهب دیده می‌شود، چرا که مذهب در این کشور آزاد است وآزادی مذاهب جزء یکی از حقوق آنها

به حساب می‌آید.

۷۷٫۱ ٪ کانادایی‌ها مسیحی هستند که ٪۴۳٫۶آنه کاتولیک بوده و بزرگ‌ترین گروه مذهبی کشور را تشکیل می‌دهند. بزرگ‌ترین

کلیسای پروتستان‌ها کلیسای «چرچ یونایتد» کانادا است که پروتستانها در آن به عبادت می‌پردازند، درحدود ۱۶٫۵ ٪ از کانادایی‌ها

اظهار داشته‌اند .

که مذهب خاصی ندارند و۶٫۳٪ مابقی به مذاهبی غیر از مسیحیت که بزرگ‌ترین آن اسلام است، اعتقاد دارند.

 

جمعیت  

جمعیت کانادا بر طبق آخرین گزارش اداره آمار کانادا،۳۱,۴۹۹,۵۶۰ نفر است. حدود ۸۰٪ مردم کانادا درشهرهایی که کمتر از ۲۵۰

کیلومترتا مرزهای آمریکا فاصله دارند زندگی میکنند.

  زبان

کانادا دارای دو زبان اصلی رسمی است، زبان انگلیسی وفرانسه به ترتیب زبان مادری ۵۹٫۷ ٪ و ۲۳٫۲ ٪ جمعیت کانادا راتشکیل

می‌دهد.

اشتراک مطلب با دوستان:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید