موسسه پارسه بین الملل آتیه ویژن

کادر مشاورین مجرب VIP GROUP فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز نمود.

و تاکنون موفق به اعزام تعداد بیشماری از متقاضیان برای تحصیل دردانشگاههای معتبر آمریکا و کانادا شده است .همچنین خوشبختانه این موسسه ازمهر ماه سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد .

مشاورین ماسعی نموده اند به دوراز هرگونه بزرگنمایی،اطلاعات درست و ضروری را به همراه مشاوره تخصصی به دانشجویان ارائه نمایند.

VIP GROUPبا در نظر گرفتن تمام دل نگرانی های متقاضیان برای موفقیت در مسیر تکمیل تحصیلات، تمام سعی و تلاش خود را جهت داشتنتعامل دو سویه با دانشجوبان می نماید .و در پی القای این مسئله است که نه به عنوان  صرف مشتری بلکه به عنوان مراجعه کننده و موکل بهدانشجویان مشاوره صادقانه و دلسوزانه ارائه دهد.بلکه به دنبال ارزش آفرینی و دراختیار گذاردن تمام تجربیات خود به متقاضیان تحصیل در بهترین دانشگاه های آمریکا و کانادا در طی سالیانفعالیت خود بوده است.

 

خدمات VIP GROUP به صورت پله به پله از ارائه مشاوره تحصیلی و مشاوره و کمک در زمینه کسب نمرات TOEFL، IELTS و نامه نگاری بااساتید تا اخذ پذیرش و بورس تحصیلی انجام می شود .

تعداددانشجویانی که ازطریق راهنمایی و پیگیریهای مداوم ماجایگاه خود را دردانشگاهها یافته اند نشانگر تجربه ی موفق ما می باشد.اطلاعات داده شده در جلسه مشاوره بنا به شرایط مختلف اکثر متقاضیان متفاوت می باشد.

همچنین مشاورین موسسه ی پارسه بین الملل با واضح ترکردن شرایط زندگی درآمریکا وکانادا وتطابق آن با شرایط فرد، افراد بسیاری را ازفکر تحصیل درخارج ازکشور منصرف نموده است.

موسسه پارسه بین الملل ویژن  تمام تلاش خود را بر آن داشته است که تنها به صورت تخصصی در زمینه مشاوره ، پذیرش و ویزای دانشجویی آمریکا و کانادا فعالیت داشته باشد و به روز ترین اطلاعات را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید