index

GMAT

GMAT مخفف  Graduate Management Admission Test است .

امروزه به یکی ازمهم‌ترین ابزارهای سنجش بخشی ازتوانایی های متقاضیان شرکتدر دوره‌های MBAودوره‌های نزدیک ومشابه آن نظیرMPA شناخته شده است.

تقریباً هیچ مدرسه،کالج یادانشگاه معتبر برگزار کننده این دوره‌ها نیست که ارائه نمره GMATرا به عنوان یکی از شروط بررسی پرونده متقاضی اعلام نکند.

همچنین تعداد زیادی از دانشگاه‌هایی که دروس Businessدر دوره دکترا (PhD) آنها نظیر امور مالی، حسابداری و اقتصاد حوزه اصلی محسوب می‌شود.

نمره این آزمون را شرط پذیرش فرد می‌دانند.

این آزمون به طور مستقل هیچ توانایی خاصی را در فرد محاسبه نمی‌کند.

بلکه ترکیبی از توانایی‌ها و مهارت‌های متنوع که برای یک دانشجوی فعال در حوزه مدیریت امور مالی، اقتصادی و اجرایی لازم است را بررسی می‌کند.

به همین دلیل دارای هیچ میزانی به عنوان نمره رد یا قبول نیست .

این مراکز آموزشی، کالج‌ها و دانشگاه‌ها هستند که هریک به فراخور برنامه‌های آموزشی خود حداقل نمره قابل قبول را اعلام کنند.

لذا ممکن است فردی با داشتن یک نمره متوسط بتواند برای برخی از این مراکز تقاضای ثبت‌نام دهد و برای برخی دیگر خیر.

واضح است که هر مدرسه‌ای که دوره معتبرتری را ارائه می‌دهد نمره بالاتری را هم طلب می‌کند.

ه آ

حصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه 

.

دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا.

با مجوز رسمی، مجوز رسمی، مجوز رسمی از وزارت علوم،شرایط پذیرش ، شرایط 

مریکا،