بورسیه کارشناسی ارشد در آمریکا(New Mexico State University )

 

مدارک مورد نیاز :
رزومه
انگیزه نامه
توصیه نامه
مدرک و ریزنمرات رسمی مقطع قبلی با حداقل معدل ۳

@vipgrpup1

بورسیه تحصیلی TA به مدت دوسال تعلق میگیرد
آخرین مهلت ارسال مدارک : ددلاین ندارد و در اولین فرصت باید اقدام کرد.

 

 

@vipgroup1