۱۵ می روز جهانی خانواده نامگذاری شده

مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه شماره ۲۳۷/۴۷ که در تاریخ ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید، ۱۵ مه برابر با ۲۵ اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام  نموده است .

هرسال این روز در کشورهای مختلف گرامی داشته میشوند.

 

روز جهانی خانواده فرصت مناسبی است برای ارتقای سطح آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به خانواده و بسط آن در جوامع مختلف است.

 

 

 

موسسه پارسه بین الملل آتیه ویژن این روز را گرامی میدارد

۰۹۳۶۳۲۳۳۳۶۶

۰۲۱۸۶۰۸۱۸۱۰

۰۲۱۸۶۰۸۵۲۱۷