جاستین ترودو به عنوان یکی از سیاست مداران تاثیرگذار دنیا شناخته شد

علیرغم محبوبیت جاستین ترودو در خارج از کشور و به خصوص در ایالات متحده و اینکه نخست وزیر به عنوان نقطه عطفی امیدوار

کننده در رژیم فعلی کانادا می درخشد، ولی عملکردهای او همچنان واکنش های شدید برخی گروه ها در داخل کانادا را تحریک می

کند.

محافظه کاران از سیاست های ترودو که آنها را به عنوان تهدیدی برای صنایع تولیدی و محصولات نفتی کانادا می دانند، اعلام بیزاری

می کنند. لیبرال ها نیز او را به خاطر ترفندهای سیاسی و لفاظی های رو به افزایش در کنار عملکرد ضعیف در مورد تحقق برخی وعده

ها تقبیح می کنند.

اما بدون در نظر گرفتن اینکه کانادایی ها چه احساسی نسبت به نخست وزیر خود دارند، شاید باید گفت که متاسفانه ترودو نه تنها به

عنوان تنها گزینه مناسب برای این سمت در آینده نزدیک است، بلکه آخرین امید دنیا نیز هست. در حالی که در سراسر جهان حکومت

های جمهوری در ظاهر به سمت استبداد پیش می روند، اما کانادا به عنوان دژی محکم در برابر ارزش های دموکراتیک باقی مانده

است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.