اپلای برای دانشگاه های آمریکا بدون داشتن نمرات تافل /آیلتس یا جی آر ای

این امکان در برخى دانشگاه ها وجود دارد که شما بدون داشتن نمرات آزمون هاى زبان اپلاى کنید.با این وجود، حتما پیش از این کار با

دانشگاه مکاتبه کرده و از کم و کیف این موضوع کسب اطلاع کنید. بسیارى از دانشگاه ها روى ددلاین هایشان بسیار حساس هستند و

اپلیکیشن شما را در صورت کامل نبودن ریجکت میکنند. این درحالیست که برخى دیگر ممکن است به شما کمى مهلت دهند.

اگر نمره ى تافل/آیلتس شما کمتر از حداقل مورد نیاز دانشگاه باشد، ممکن است در صورت خوب بودن بقیه ى قسمت هاى رزومه به

شما پذیرش مشروط داده شده و از شما بخواهند تا دوباره آزمون زبان بدهید تا حداقل مورد نیاز دانشکده/دانشگاه را کسب کنید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.