برترین دانشگاه‌های جهان در رشته «ایمونولوژی» بر اساس معیارهای وب‌سایت  “USNEWS” به شرح زیر است:

Rank in Immunology Name of University Subject Score Best Global Universities Ranking
۱ Harvard University ۱۰۰ ۱
۲ University of California–San Francisco ۸۵٫۴ ۱۵
۳ Johns Hopkins University ۸۲٫۷ ۱۲
۴ Massachusetts Institute of Technology ۷۹٫۶ ۲
۵ University of Oxfordy ۷۸٫۸ ۵
۶ Yale University ۷۷٫۶ ۱۱
۷ Washington University in St. Louis ۷۷٫۴ ۳۲
۸ Rockefeller University ۷۷ ۶۶
۹ University of Pennsylvania ۷۵٫۶ ۱۶
۱۰ Imperial College London ۷۵٫۳ ۱۸
۱۱ University of Washington ۷۵٫۳ ۱۰
۱۲ Stanford University ۷۳٫۲ ۳
۱۳ Karolinska Institute ۷۱٫۹ ۵۱
۱۴ University College London ۷۱٫۷ ۲۱
۱۵ University of Melbourne ۷۱٫۱ ۲۶
۱۶ Mount Sinai School of Medicine ۶۹٫۳ ۷۵
۱۷ Emory University ۶۸٫۵ ۷۳
۱۸ University of Zurich ۶۸ ۶۱
۱۹ London School of Hygiene & Tropical Medicine ۶۷٫۵ ۷۹
۲۰ University of California–San Diego ۶۷٫۲ ۱۷
۲۱ University of North Carolina–Chapel Hill ۶۶٫۶ ۳۲
۲۲ Cornell University ۶۶٫۵ ۲۳
۲۳ Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) ۶۶٫۴ ۶۲
۲۴ Duke University ۶۵٫۶ ۲۲
۲۵ University of Munich ۶۵٫۲ ۴۶
۲۶ University of Amsterdam ۶۵٫۱ ۵۱
۲۷ Monash University ۶۴٫۶ ۶۲
۲۸ Columbia University ۶۴٫۳ ۸
۲۹ University of California–Los Angeles ۶۴ ۱۳
۳۰ University of Toronto ۶۳٫۴ ۲۰
۳۱ University of Cambridge ۶۲٫۵ ۷
۳۲ Osaka University ۶۲٫۲ ۲۱۵
۳۳ University of Bonn ۶۲٫۲ ۱۰۹
۳۴ New York University ۶۱٫۹ ۲۸
۳۵ Erasmus University Rotterdam ۶۱٫۱ ۷۱
۳۶ University of Minnesota–Twin Cities ۶۱ ۴۱
۳۷ University of Basel ۶۰٫۶ ۱۲۱
۳۸ University of Edinburgh ۶۰٫۳ ۲۷
۳۹ King’s College London ۶۰ ۳۹
۴۰ University of Michigan–Ann Arbor ۶۰ ۱۸
۴۱ University of Chicago ۵۹٫۸ ۱۴
۴۲ University of Pittsburgh ۵۹٫۳ ۴۳
۴۳ Humboldt-Universität zu Berlin ۵۹ ۹۰
۴۴ University of Copenhagen ۵۸٫۹ ۴۴
۴۵ University of Tokyo ۵۶٫۸ ۶۲
۴۶ University of Manchester ۵۶٫۶ ۵۸
۴۷ University of Queensland Australia ۵۶٫۶ ۴۲
۴۸ Trinity College Dublin ۵۶ ۲۱۲
۴۹ University of Cape Town ۵۵٫۸ ۱۱۴
۵۰ McGill University ۵۵٫۷ ۴۳

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.