درآمد فیزیوتراپیست در کانادا

میزان در آمد ها در این گروه شغلی نسبت به موقعیت مکانی و خصوصی یا دولتی بودن متفاوت است و متوسط درآمد از ۳۰ تا ۵۰ دلار در ساعت یا ۵۷۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰ دلار در سال متفاوت است. تمام این افراد باید در آزمونی شبیه به تحصیل پزشکی در کانادا برای دریافت مجوز شرکت کنند. این آزمون شامل بخش های عملی و تئوری می باشد. متقاضیان بین المللی که مدارکشان در حد دریافت مجوز نباشد باید در دوره های باز آموزی شرکت کنند. این برنامه یکساله است و در دانشگاه های تورنتو و آلبرتا ارائه می گردد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.