کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ” در کانادا

University of Western Ontario

 

 

مدارک مورد نیاز:

 • رزومه CV
 • انگیزه نامه
 • ۳ توصیه نامه
 • ریز نمرات رسمی لیسانس
 • مدرک زبان مورد نیاز انگلیسى: حداقل نمره تافل ۸۶ یا آیلتس ۶
 • حداقل معدل دو سال آخر لیسانس ۱۴
 • اپلیکیشن فی: ۱۰۰ دلار کانادا

 

زمینه های تحقیقاتی:

 • Automation Technologies and Systems
 • Composite Materials
 • Engineering in Medicine
 • Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
 • Materials and Solid Mechanics
 • Mechanical Engineering
 • Thermofluids

 

 

شروع تحصیل: سپتامبر ۲۰۱۹*

*آخرین مهلت تحویل مدارک:

حداکثر تا ۱ فوریه ۲۰۱۹