نرخ بیکاری در کانادا در مقایسه با داده های قابل مقایسه از سال ۱۹۷۶ تا به امروز در پایین سطح خود قرار گرفته است.

 

آخرین بررسی های مربوط به نیروی کار نشان داد که اشتغال در اکثر استان های کانادا افزایش یافته است.

 

در کبک، در ماه نوامبر، میزان اشتغال ۲۶ هزار مورد افزایش داشت که بیشتر مربوط به شغل ‌های تمام وقت بود. آلبرتا هم در ماه نوامبر شاهد رشد ۲۴ هزار فرصت شغلی بود که تعداد بیشتر آن به واسطه رشد فرصت‌های شغلی تمام وقت بود.

در انتاریو، میزان اشتغال در مقایسه با ماه اکتبر ۲۰ هزار مورد افزایش داشت که بیشتر این افزایش در زمینه شغل‌های تمام وقت بود. تعداد افراد استخدام شده دربریتیش کلمبیا در ماه گذشته ۱۶ هزار نفر افزایش داشته است.

نکته جالب دیگر در گزارش بررسی وضعیت کار این ماه، افزایش کارهای مرتبط با صنعت ماری جوانا می باشد.

از زمانی که مصرف غیرپزشکی ماری جوانا از ۱۷ اکتبر در کانادا قانونی شد، تعداد افرادی که در مشاغل مرتبط با ماری جوانا در ماه نوامبر استخدام شدند با رشد ۷۵۰۰ نفری (رشد انفجاری ۲۶۶ درصدی) نسبت به ۱۲ ماه پیش مواجه شد.

بر اساس داده های مرکز آمار کانادا، اکثر مشاغل مرتبط با ماری جوانا (۵۸ درصد) در نوامبر ۲۰۱۸ مربوط به صنعت کشاورزی بوده و

مختص کارگرانی است که کارهایی همچون بریدن جوانه‌ها و هرس بوته ها را انجام می‌دهند.

بقیه موارد اشتغال در تعدادی از صنایع دیگر مانند خدمات آموزشی، مراقبت های بهداشتی و درمانی و تجارت خرده ‌فروشی انجام

گرفته است.

میانگین دستمزد ساعتی برای کارکنان مشاغل مربوط به ماری جوانا ۲۹٫۵۸ دلار بود که از میانگین ملی کانادا (۲۷٫۰۳ دلار) بالاتر است.

بالاترین سطح اشتغال در صنعت ماری جوانا مربوط به انتاریو است که تخمین زده می شود تعداد ۵،۷۰۰ شغل ایجاد شده باشد که

معادل بیش از نیمی از مشاغل مربوط به این صنعت در سطح ملی است.