۱۰ دانشگاه برتر جهان، با توجه به رتبه بندی موسسه QS عبارتند از:

۱٫دانشگاه هاروارد (ایالات متحده)

۲٫موسسه فناوری ماساچوست (ایالات متحده)

۳٫دانشگاه استنفورد (ایالات متحده)

۴٫دانشگاه کالیفرنیا برکلی (ایالات متحده)

۵٫دانشگاه آکسفورد (انگلستان)

۶٫موسسه فناوری کالیفرنیا (آمریکا)

۷٫دانشگاه کمبریج (انگلستان)

۸٫دانشگاه کلمبیا (ایالات متحده)

۹٫دانشگاه پرینستون (ایالات متحده)

۱۰٫دانشگاه واشنگتن (ایالات متحده)

 

۱٫دانشگاه هاروارد (ایالات متحده)

۲٫موسسه فناوری ماساچوست (ایالات متحده)

۳٫دانشگاه استنفورد (ایالات متحده)

۴٫دانشگاه کالیفرنیا برکلی (ایالات متحده)

۵٫دانشگاه آکسفورد (انگلستان)

۶٫موسسه فناوری کالیفرنیا (آمریکا)

۷٫دانشگاه کمبریج (انگلستان)

۸٫دانشگاه کلمبیا (ایالات متحده)

۹٫دانشگاه پرینستون (ایالات متحده)

۱۰٫دانشگاه واشنگتن (ایالات متحده)