با نگاهی به مشاغل مختلف در کانادا، در حال حاضر میزان حقوق و دستمزد ساعتی به طور معمول به شرح جدول زیر است:

 

نوع شغل میانگین حقوق ساعتی
کارمند فروش ۱۴ دلار
کارمند ثبت اطلاعات ۱۸ دلار
کارمند حسابداری ۲۱ دلار
کتابفروش ۲۲ دلار
راننده کامیون ۲۲ دلار
نجار ۲۵ دلار
دستیار اجرایی ۲۷ دلار
برقکار ۲۸ دلار
لوله کش ۳۰ دلار
مددکار اجتماعی ۳۳ دلار
معمار ۳۳ دلار
پرستار دارای مجوز ۴۰ دلار
فیزیوتراپیست ۴۰ دلار
مهندس کامپیوتر (بجز گرایش نرم افزار) ۴۲ دلار
وکیل ۶۰ دلار
مدیر سیستم اطلاعاتی و کامپیوتری ۶۴ دلار
مدیر مهندسی ۶۸ دلار
دندانپزشک ۷۵ دلار

البته توجه داشته باشید که در عمل، میزان دستمزدها از یک شهر به شهر دیگر و از یک استان به استان دیگر با یکدیگر تفاوت هایی

دارند که گاهی این اختلاف سطوح دستمزدی زیاد است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.