در صورتی که فردی که قصد مهاجرت ، تحصیل، کار و یا دیدار از کانادا به هر علت دیگر را داشته باشد مبتلا به بیماری باشد ممکن است

به خاطر مشکلات پزشکی  به این کشور ممنوع الورود تشخیص داده شود.

 در حال حاضر اصل ۳۸ قانون مهاجرت کانادا سه دسته افراد زیر را به خاطر بیماری یا مشکلات جسمی، روحی به کانادا ممنوع الورود

می کند.

افرادی که به دلیل بیماری جسمی سلامت جامعه کانادا را به خطر می اندازند

افرادی که به خاطر مشکلات روحی امنیت جامعه کانادا را به خطر می اندازند

کسانی که به خاطر مشکلات جسمی یا روحی هزینه سنگینی به نظام پزشکی کانادا تحمیل می کنند

 

اصل ۴۱ همان قانون تأکید می کند که در یک پرونده مهاجرتی اگر یکی از اعضای خانواده به کانادا ممنوع الورود بشود بقیه اعضا چه

همراه وی باشند چه نباشند ممنوع الورود خواهند شد.

 لازم است بدانید که طبق بند ۳ اصل ۱ آئین نامه های مهاجرتی اعضای خانواده شامل همسر، فرزندان وابسته (یعنی مجرد و زیر ۲۲

سال) و فرزندان وابسته فرزندان وابسته (یعنی نوه هایی که زیر ۲۲ سال باشند و مجرد) می شود.

 

دولت کانادا در پاییز گذشته تصمیم گرفت که مسأله Excessive Demand را بررسی کند و در این خصوص کارگروهی تشکیل داد.

حاصل این شد که حال وزیر مهاجرت کانادا قصد دارد تا پیش از خرداد ماه پیشنهادی تقدیم مجلس کند که طی آن این بند از قانون

مهاجرت حذف بشود. به عبارت دیگر از این پس افراد به خاطر هزینه های بیماری یا معلولیت به کانادا ممنوع الورود نشوند.

این تغییری بسیار جدی است و باعث خواهد شد ورود افراد به کانادا آسان تر شود. من این مسأله را از نزدیک دنبال می کنم و هر وقت

این خبر به واقعیت بپیوندد شما را از طریق خبرنامه مهاجران کانادا و کانال تلگرام شرکت مهاجرتی پارسای در جریان خواهم گذاشت.