اخذ اقامت کانادا:

اجازه یا ویزای کار در بعضی موارد تا حداکثر ۳ سال قابل تمدید است اما به طور معمول به مدت ۶ ماه و یا بر اساس مدت زمان قرارداد

بین  کارفرما و کارگر و تحت شرایطی برای مشاغل خاص صادر می شود .

شرط اعطای آن ، بجز داشتن پیشنهاد کتبی و معتبر کار ( Job Offer ) این است که کارفرما ثابت کند هیچ کدام از مقیمان و ساکنان

جویای کار کانادایی ، قادر به انجام آن نیستند.

 برای اثبات این موضوع ، کارفرما باید از اداره منابع انسانی ( Human Resource Centre ) در کانادا گواهی داشته باشد که ممکن است

گرفتن این گواهی چند ماه طول بکشد .

مشاغلی که در ادامه نام خواهیم برد در حال حاضر شدیدا از طرف کارفرمایان استان آلبرتا و بریتیش کلمبیا  مورد تقاضا بوده و مجوز های لازم جهت استخدام و بکارگیری افراد واجد شرایط از دولت استانی و دولت فدرال گرفته شده است  . بنابراین اقدامات واجدین شرایط در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به گرفتن  ویزا می شوند  و بر اساس قوانین مهاجرتی موجود ، پس از  طی شدن یک سال اشتغال در مشاغل مربوطه ، قادر می باشند که برای اقامت دائم خود اقدام کرده و آن را اخذ نمایند.

خبر خوب اینکه برخی از کارفرمایان ، کمک جهت اخذ اقامت دائم کانادا پس از طی مراحل و شرایط لازم را تضمین نموده اند.

توجه کنید که قرارداد منعقده بین کارفرما و متقاضی ، یکساله و تمام وقت می باشد.

مشاغلی که مورد نیاز بوده و معرفی گردیده اند به شرح زیر می باشند:

Carpenter $24 / hour

Cribber/Concrete Form Cribber  $۲۶ / hour

Concrete Finisher  $۲۶ / hour

Stucco Plasterer  $۲۵ / hour

Bricklayer  $۲۸ / hour

Patcher   $۲۵ / hour