ویزای اکتشافی مولتی

کانادا سالانه حدود ۳۵ میلیون نفر بازدید کننده دارد . این بازدیدکنندگان از نظر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا کسانی هستند که قصد

دارند برای  مدت زمانی موقت وارد کانادا شوند.

تمامی کسانی که قصد بازدید از کانادا را دارند می بایست تقاضای ویزای توریستی کنند به استثنای شهروندان کانادایی و دارندگان

اقامت دائم کانادا .

بازدیدکنندگان نباید دارای سوابق سوء پیشینه بوده و یا خطرات امنیتی آنها را تهدید کند.

به علاوه باید دارای سلامت کامل جسمانی و منابع مالی کافی برای اداره نمودن خود در طول اقامتشان در کانادا باشند .

 

این که شما روادید گردشگری معتبر داشته باشید به این معنا نخواهد بود که در محل ورود، مأموران اداره مهاجرت حتماً باید به شما

اجازه ورود بدهند. زیرا  باید مأموران را قانع کنید که ورود شما به کانادا دلیلی موقت دارد.

 

روادید هایی که چند باره هستند اجازه ورود به کانادا را به دفعات مکرر دارند . اما چنین ورودهایی هم فقط قبل از اتمام مدت اعتبار

روادید قابل انجام هستند.

روادیدهای گردشگری نیز  اهدافی نظیر مجوز یک بار ورود، چند بار ورود و یا اهداف ترانزیتی دارند . در صورت نیاز، روادیدهای گردشگری

باید از اداره مهاجرت کانادا در خارج از این کشور تقاضا شوند. تقاضای تمدید مدت این نوع روادیدها فقط در داخل خاک کانادا میسر است.

این یک قاعده کلی است که گردشگران (توریستها) تنها به مدت ۶ ماه مجوز ورود می گیرند. کارگران خارجی موقت و دانشجویان بین

المللی به مدتهای متفاوتی پذیرفته می شوند که هر کدام مورد به مورد تحت بررسی قرار می گیرند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.