اداره مهاجرت اخیرا فهرستی از مبالغی که در بودجه سال ۲۰۱۸ برای مهاجرت به این کشور در نظر گرفته شده است را به شرح زیر منتشر کرده:

حمایت از زنان و دختران

  • مبلغ ۲۰ میلیون دلار در یک دوره پنج ساله برای کمک به زنانی که در مناطق جنگ زده حضور دارند
  • مبلغ ۳۰ میلیون دلار در یک دوره سه ساله برای کمک به زنان تازه وارد به کانادا برای آنکه بتوانند کاریابی کنند (این پروژه آزمایشی است و اگر موفقیت آمیز باشد ادامه خواهد یافت یا ممکن است بودجه آن اضافه شود)

حمایت از کارکنان خارجی

  • مبلغ ۱۹۶ میلیون دلار در یک دوره پنج ساله که مبلغ ۱۸۰ میلیون دلار آن مستقیم به اداره مهاجرت کانادا تخصیص می یابد، برای نظارت به برنامه استخدام کارکنان خارجی و سلامت آن .

بخشی از این بودجه به بحث Open Work Permit اختصاص داده خواهد شد.

حفظ مرزهای کشور و مقابله با مهاجرت غیر قانونی

  • مبلغ ۱۷۵ میلیون دلار برای حفظ مرز مشترک بین کانادا و آمریکا. از این مبلغ ۱۸ میلیون دلار در اختیار اداره مهاجرت قرار می گیرد تا به وضعیت کسانی که به طور غیرقانونی وارد کانادا می شوند رسیدگی کند.

حمایت از مهاجرت فرانسوی زبانان

  • اختصاص مبلغ ۴۱ میلیون دلار طی سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ به برنامه مهاجرت فرانسوی زبانان به کانادا (به این دلیل که بیشتر افرادی که به کانادا مهاجرت می کنند فرانسه نمی دانند)

برنامه ویزای راه اندازی (استارتاپ) Start-Up Visa

  • اختصاص مبلغ ۷ میلیون دلار در یک دوره پنج ساله  و پس از آن۸۰۰ هزار دلار در سال برای تأکید بر روی مهاجرت استارتاپ به عنوان یک راه دائمی برای مهاجرت به کانادا

پذیرش مهاجر در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰

  • از آنجا که دولت کانادا قصد دارد درمجموع سه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حدود یک میلیون مهاجرت بپذیرد مبلغ ۷۴۷ میلیون دلار بودجه به این سه سال اختصاص داده شده است
  •  (در مجموع در شش سال آینده مبلغ ۸۷۵ میلیون دلار صرف پذیرش مهاجر به کانادا خواهد شد)