اعتبار ویزای دانشجویی (مدت زمان اعتبار مجوز تحصیلی)

 

*طول دوره تحصیلی بعلاوه نود روز

 

*طول دوره پیش نیاز دوره تحصیلی بعلاوه نود روز (در صورتیکه بصورت مشروط در موسسه آموزشی خود پذیرفته شده باشند)

 

*و یا در صورتیکه اعتبار پاسپورت قبل از اتمام دوره تحصیلی بپایان می رسد، سی روز کمتر از زمان پایان اعتبار پاسپورت

 

دانشجویانی که اعتبار ویزای تحصیلی آنها رو به پایان است باید سی روز قبل از اتمام اعتبار آن اقدام به تمدید ویزای تحصیلی(تمدید

مجوز تحصیلی ) خود نمایند.

همچنین باید یه این نکته نیز توجه داشت که دانشجو نمی تواند اعتبار ویزای تحصیلی خود را بیشتر از اعتبار گذرنامه خود

تمدید نمایند.

 

در صورتیکه دانشجو کانادا تصمیم به مسافرت خارج از کانادا دارد و در طول مدت مسافرت اعتبار ویزا تحصیلی پایان می یابد ،می

بایست قبل از مسافرت اقدام به تمدید ویزای تحصیلی نمایند.

 

در صورتیکه دانشجو کانادا تحصیلات خود را زودتر از موعد دوره تحصیلی به پایان برساند اعتبار ویزای تحصیلی ،نود روز پس از

تکمیل تحصیل به پایان می رسد و دیگر مدت زمان باقی مانده مجوز تحصیلی اهمیتی ندارد.(از زمانیکه دانشجو ایمیل،نامه ، گواهی

و یا دیپلمی مبنی بر تکمیل دوره تحصیلی از آموزشگاه دریافت نماید،فارغ التحصیل می باشد و نود روز از این تاریخ محاسبه می

گردد)

 

در صورتیکه دانشجو موفق یه اتمام دوره تحصیلی خود در مدت زمانی که مجوز دانشجویی اعتبار دارد نمی گردد باید سی روز قبل

از اتمام اعتبار اقدام به تمدید مجوز تحصیلی نماید.

 

در صورت پایان اعتبار مجوز تحصیلی چه باید کرد ؟

اگر دانشجو در کانادا می باشد و اعتبار مجوز تحصیلی او (قبل از اینکه اقدام به درخواست تمدید ویزای تحصیلی (تمدید مجوز

تحصیلی)، درخواست مجوز کار و با درخواست ویزا توریستی نماید) به پایان رسیده،در برخی موارد می تواند وضعیت اقامت خود را

همچنان دانشجو نگه دارد .

برای این منظور می بایست حداکثر نود روز پس از اتمام اعتبار ویزا دانشجویی ،اقدام به درخواست تجدید نظر نماید. در این خصوص

همچنین باید هزینه مربوطه (۲۰۰دلار کانادا برای تجدید نظر و ۱۵۰ دلار کانادا برای تمدید مجوز تحصیل ) پرداخت گردد.

همراه این درخواست دانشجو باید بصورت شفاف دلیل از دست دادن اعتبار محوز تحصیلی (ویزای دانشجویی)خود را توضیح دهد و

در نهایت هیچ تضمینی در خصوص پذیرفتن آن وجود ندارد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.