اطلاعات بیشتر در زمینه بازار کار کانادا، نرخ بیکاری و … را در سایتهای زیر ببنید:

۱-      labour market information   اطلاعات در مورد بازار کار کانادا

۲-      Ontario Job Futures  بازار کار انتاریو

۳-      Working in Canada Tool اطلاعات در مورد شغل شما در بازار کار کانادا

۴-      Ontario Community Profiles اطلاعات در مورد صنایع بزرگ و آمار منطقه ای در انتاریو

۵-      Industry Canada سایتی مفید در مورد اطلاعات بیزینس های کوچک و افراد جویای کار

۶-      Employability Skills 2000 توضیحاتی کامل در مورد مهارت های اصلی مورد نیاز کارفرماها در کانادا

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.