نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان:

-نرخ بهره بانکی اتریش ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی المان ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی بلژیک ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی قبرس ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی استونی ۰/۷۵ درصد

نرخ بهره بانکی ایتالیا ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی ایرلند ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی لوکزامبورگ ۰/۷۵درصد

-نرخ بهره بانکی مالت ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی هلند ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی پرتغال ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی اسلواکی ۰/۷۵ درصد

-نرخ بهره بانکی سوییس ۰%

نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸%

نرخ بهره بانکی گینه بیسائو ۱۶%

-نرخ بهره بانکی سیارلئون ۱۶%

-نرخ بهره بانکی ارژانتین۱۵.۲۰%

-نرخ بهره بانکی ونزوئلا ۱۶.۴۳%

-نرخ بهره بانکی غنا ۱۵%

-نرخ بهره بانکی یمن ۱۵%

-نرخ بهره بانکی۱۴.۷۹%

نرخ بهره بانکی جیبوتی ۱۴%

-نرخ بهره بانکی زیمباوه ۱۳.۳۵%

-نرخ بهره بانکی لیبریا ۱۳.۴۲%

-نرخ بهره بانکی مغولستان ۱۳.۲۵%

-نرخ بهره بانکی گامبیا ۱۲%

-نرخ بهره بانکی اوگاندا ۱۲%

نرخ بهره بانکی ازبکستان ۱۲%

نرخ بهره بانکی صربستان ۱۱.۲۵%

نرخ بهره بانکی سودان ۱۱.۲۵%

-نرخ بهره بانکی انگولا۱۰.۲۵%

 

-نرخ بهره بانکی لسوتو ۱۰.۴%

-نرخ بهره بانکی لبنان ۱۰%

-نرخ بهره بانکی میانمار ۱۰%

-نرخ بهره بانکی انگولا ۱۰%