هزینه زندگی  در آمریکا:

افراد در صورتی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا موفق به کسب پذیرش و ویزای کشور آمریکا شده باشند

می توانند خانواده خود که شامل همسر و فرزندان زیر ۱۹ سال خود را به همراه داشته باشند.

با توجه به نوع زندگی خود می توانند خوابگاه و یا خانه ای را بعنوان محل سکونت خود معرفی کنند.

لازم بذکر است در صورتیکه افراد دارای فرزند باشند اجازه ی حضور در خوابگاه را نخواهند داشت و موظف به حضور در خانه و یا

آپارتمان می باشند.

هزینه زندگی بصورت معمول حدود ۱۴ تا ۱۸ هزار دلار خواهد بود که به ازای هر نفر هزینه ای به آن اضافه خواهد شد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.