کبک بهترین استان کانادا:

گزارش ها حاکی از آن است که در فصل نخست سال ۲۰۱۸، در سراسر کانادا ۴۲۶۰۰۰ فرصت شغلی وجود داشته است و در این

میان، استان کبک طی این دوره ی سه ماهه، بیشترین افزایش را داشته است. در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۸، نسبت به سه

ماهه ی نخست سال ۲۰۱۷، ۲۵۰۰۰۰ فرصت شغلی بیشتر در کبک ایجاد شده است. البته داده های جدید حاکی از آن هستند که

در سه ماهه ی نخست ۲۰۱۸ در سراسر استان ها فرصت های شغلی نسبت به سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۷ افزایش داشته

است و در میان همه ی استان ها و مناطق کانادا، کبک و بریتیش کلمبیا بیشترین افزایش را داشته اند.

به گفته ی منابع موثق، این هفتمین بار است که کبک افزایش فرصت های شغلی را تجربه کرده است. فرصت های شغلی موجود

در بخش مسکن، غذا و صنعت بیشترین افزایش را داشته اند. مونترال قطب اقتصادی کبک است که بیشترین افزایش در آگهی های

شغلی پست شده را طی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ داشته است.

فرصت های شغلی در انتاریو که پرجمعیت ترین استان کاناداست، در سه ماهه ی نخست سال ۲۰۱۸ تا ۹۸۰۰ عدد افزایش داشته

است و این یعنی افزایش ۵٫۷ درصدی نسبت به سال قبل.

بیش از ۴۰ درصد از این فرصت های شغلی در بخش حمل و نقل و انبارداری و ۲۴۰۰ فرصت شغلی دیگر در بخش خدمات سلامت و

مراقبت و مددکاری اجتماعی بوده است. اتاوا و کیچنر-واترلو بَری مناطق اقتصادی انتاریو هستند که بیشترین افزایش در فرصت

های شغلی را داشته اند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.