انواع عناوین مدرک پرستاری در کانادا

  • پرستار دارای پروانه کار رسمی (Registered Nurse -RN): دارای مدرک ۴ ساله پرستاری
  • کمک پرستار دارای پروانه کار رسمی (RPN- Registered Practical Nurse): در انتاریو و کبک، دارای دیپلمای دو یا ساله در رشته ی کمک پرستاری
  • کمک پرستار دارای مجوز کار (LPN- Licensed Practical Nurse): در سایر استان های کانادا و ایالت متحده
  • پرستار روانشناسی با پروانه کار (RPN): فقط برای فعالیت در بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان، مانیتوبا و مناطق
  • پرستار بهداشت روان (MHRN): فقط برای فعالیت در انتاریو و کبک
  • پزشک پرستار: یک RN دارای آموزش و گواهی تایید شده که می تواند وظایف بیشتری از جمله نوشتن آزمایش و تفسیر آنها و همچنین تجویز دارو را انجام دهد. این پرستاران را پرستاران ارشد می نامند.

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.