احمد حسین، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اعلام کرده که دولت کانادا در صدد است تا تعداد بیشتری از دانشجویان خارجی اقامت دائم بگیرند.

حسین به کمیته ی شهروندی و مهاجرت پارلمان کانادا اعلام کرده است که کمک به تسهیل فرایند اقامت دائم دانشجویان خارجی یکی از سطوح کلیدی برنامه ی چند ساله ی (۲۰۱۸-۲۰۲۰) مهاجرت به کانادا است.

حسین در ادامه بیان داشته است که : “بخشی از این برنامه ی چندساله این است که برای دانشجویان خارجی و سایر افراد دارای تخصص و مهارت کاری که می خواهند در کانادا زندگی کنند فضای بیشتری فراهم کنیم”.

مارتا مورگان نماینده ی وزیر مهاجرت به کمیته ی مهاجرت و شهروندی گفته است که در حال حاضر چند مسیر برای کسب اقامت دائم برای دانشجویان خارجی وجود دارد. آنها یا می توانند از طریق سیستم گزینشی اکسپرس انتری اپلای کنند و یا با استفاده از برنامه های کاندید استانی که برای تامین نیازهای بازار کار فراهم شده اند.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page