🎓 دانشگاه کلگری

🇨🇦 University of Calgary 🇨🇦

مدارک مورد نیاز:
📄 رزومه CV
📋انگیزه نامه
🗞 ۲ توصیه نامه
📑 ریز نمرات لیسانس
حداقل معدل: ۱۵

💳 اپلیکیشن فی: ۱۴۵ دلار کانادا
🗣 مدرک زبان مورد نیاز انگلیسى: حداقل نمره تافل ۸۶ یا آیلتس ۶٫۵

✅ شروع تحصیل: ژانویه ۲۰۱۹

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page