⚡️از نظر فرهنگی مردم این کشور همیشه در قرار ملاقات ها در زمان معین شده و یا کمی زودتر حاضر می گردند.این موضوع محدود به قرار های شخصی نیست و عدم رعایت زمان برای انجام کار و یا حضور در مدرسه، موجب از دست دادن شغل و یا تعلیق از مدرسه می گردد همچنین در قرار های تجاری در صورت تاخیر بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انتظار ضرورت ندارد.در مهمانی ها و گردهمایی ها نیز حداکثر تا نیم ساعت تاخیر مورد قبول است و در صورت عدم این بازه بشدت ازشما رنجیده می شوند.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page