🔴🔴
شما در زمان اخذ پذیرش پول کلاس ها وشهریه
دانشگاه را پرداخت نمی نمائید.

👇👇👇

فقط نامه بانک به زبان انگلیسی که حاوی گزارش حساب شما میباشد و مبلغ سپرده یا پول در حساب بانکی در گردش شما را نشان می دهد برای شروع کار کافی است. شما می توانید این نامه را از اسپانسر دیگری غیر از پدر و مادر خود نیز بگیرید.

🛑🛑🛑🛑
این مدرک دلیل استطاعت مالی شما برای پرداخت هزینه های تحصیل و زندگی در یکسال درسی می باشد و توسط شعبه بانک شما در ایران ارائه میشود.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page