❌تغییرات سریع جامعه امروزی، رشته حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی بکار میرود را بعنوان رشته ای مهم مطرح نموده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تر بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع مالی، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداران نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی همه کشورها بخصوص اقتصاد پیشرفته کانادا ایفا میکنند.

💢شهریه متوسط سالانه ۱۹ هزار دلار کانادا
💢طول دوره لیسانس: ۴ سال

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page