❌مهندسی مکانیک وسیعترین رشته ی مهندسی در کانادا بعد از مهندسی عمران است. کشور کانادا تقاضای زیادی برای مهندسین مکانیک مخصوصا در استان های غربی دارد. حقوق ارائه شده برای مهندسان مکانیک در این استان ها نسبت به سایر استان ها به طور قابل توجهی بیشتر است که علت این امر تقاضای زیاد برای مهندسان در بخش کارخانجات و صنایع نفت و گاز می باشد.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page