💫چهار سال تحصیلات کارشناسی در رشته های علوم پایه (یا هر رشته دیگر به شرط گذراندن پیش نیاز دروس علوم پایه)
💫چهار سال تحصیلات پزشکی (MD)
💫سپس ۳ تا ۷ سال دوره ی رزیدنتی (با توجه به تخصصی انتخاب شده)

🌟برخی از پزشکان ممکن است تحصیلات اضافی در یک فلوشیپ (Fellowship) را دنبال کنند.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page