❌در شرایط اورژانسی اگر دانشجویی بین المللی در کانادا نیاز به گرفتن مرخصی داشته باشد باید با دپارتمان خود صحبت کند تا از قوانین دانشگاه اطمینان حاصل نماید.

💢حداکثر مدت زمان ( تعداد ترم های تحصیلی) مرخصی را نیز با دانشگاه چک کنید. برخی از دانشگاه ها حداکثر یک ترم و برخی دیگر تا یک سال مرخصی را در صورت وجود دلیل قانع کننده، قبول میکنند.

📍در برخی از دانشگاه ها دانشجو الزاما میبایست فرم مرتبط را از دانشگاه دریافت و تکمیل شده آنرا پیش از مرخصی به دانشگاه تحویل دهد.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page